Get Adobe Flash player

Aktualności projektu

Baza NGO

O nas w mediach

Kompendium wiedzy

Galeria zdjęć

Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Newsletter

Chcesz być informowany o nowościach w naszym serwisie? Zapisz się na newsletter!

NGO

Szkolenia dla pracowników oraz działaczy NGO są organizowane w formie trzech cyklicznych zjazdów, które odbywają się w weekendy.

 

Organizowane szkolenia są BEZPŁATNE!

 

 

Beneficjentami szkolenia mogą być przede wszystkim pracownicy oraz działacze NGO, które pełnią rolę Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych*.
 

 

Organizator szkolenia gwarantuje uczestnikom w czasie realizacji szkoleń i warsztatów:

 

•  pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia, transportu na miejsce szkolenia, bezpłatnego udostępnienia materiałów szkoleniowych i promocyjnych (podręczniki materiały multimedialne i piśmiennicze),
zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie – ryczałt w wysokości 50zł na jedną sesję szkoleniową,
po ukończeniu szkoleń Organizator Szkolenia wystawi Uczestnikowi Certyfikat ukończenia szkolenia.

 

 

 

Szkolenia dla NGOs są realizowane w trzech zjazdach. Osoba zgłaszająca chęć udziału jest zobowiązana do korzystania z całego cyklu.

 

 

 

Tematyka szkoleń

Terminy szkoleń

Dokumenty rekrutacyjne

 

 

 

                                                                                                                                                                         

 

* Regionalne lub lokalne centrum informacji i wspomagania organizacji pozarządowych to podmiot, który wspiera organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie co najmniej jednego z następujących trzech podstawowych typów działań:
1) dostarczanie informacji o uregulowaniach prawnych, źródłach finansowania krajowych i zagranicznych, dostępnych szkoleniach i trenerach, a także dostarczanie podstawowych informacji o sektorze;
2) organizowanie i informowanie o szkoleniach z zakresu zarządzania organizacją pozarządową (budowanie zespołu, planowanie programów, współpraca z administracją publiczną i organizacjami biznesu, zdobywanie środków na działalność, współpraca z wolontariuszami, monitoring i ewaluacja);
3) prowadzenie konsultacji i udzielanie porad w różnych obszarach, m.in. w zakresie budowania strategii organizacji.